Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRÄPP, sbst.1, r. l. m.
Etymologi
[till KRÄPPA, v.3; jfr sv. dial. krapp, issörja; jfr äv. isl. krepja, rägnblandad snö]
(†) issörja, kravis. Hülphers SvStäd. 2: 65 (1783). Möller (1790, 1807; dial.).
Ssg: KRÄPP-IS. (†) issörja, kravis. Möller (1790, 1807; dial.).

 

Spalt K 3075 band 15, 1938

Webbansvarig