Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRÄKTA, v. -ade (ipf. kräkte 1667. — i ssgn INKRÄKTA: ipf. -te Kling Spect. S 2 a (1735). sup. -t Sylvius Curtius 534 (1682), BtVLand 5: 54 (1722). p. pf. -t G1R 4: 384 (1527), RARP 4: 7 (1645)). vbalsbst. -AN, -ANDE, -ELSE (se under INKRÄKTA), -NING (i ssgrna INKRÄKTNING o. VÅLDS-KRÄKTNING); -ARE (i ssgrna INKRÄKTARE o. VÅLDS-KRÄKTARE), -ERSKA (se INKRÄKTA avledn.); jfr IN-KRÄKT.
Ordformer
(förr äv. skrivet kre-, -ckt-)
Etymologi
[antingen av ett (icke uppvisat) nt. krechten (jfr mnt. bekrechten, mnl. crachten, ävensom mnt. kreften), till kracht, kraft (se KRAFT), l. ock bildat till BEKRÄKTA]
(† utom i ssgn INKRÄKTA)
1) = INKRÄKTA 1. Berg (voro) dina murar, och haf dina grafvar, / Och jorden, all jorden, ditt kräktade land. Wallin Vitt. 2: 109 (1821).
2) = INKRÄKTA 2. (Människan) straffas för det brott att kräkta Gudars rätt. Adlerbeth Poët. 1: 104 (1792, 1802). — jfr TILL-KRÄKTA.
3) = INKRÄKTA 3. Man .. / Ser, hur den ensliga lönnen kräktat / Det rum, der almen frodades. Adlerbeth HorOd. 76 (1817).
4) inskränka, förminska; i förb. KRÄKTA IN.
5) instänga, inspärra; i förb. KRÄKTA INNE o. ssgrna IN-, INNE-KRÄKTA.
6) omgiva (mark o. d.) med stängsel, inhägna; i ssgn IN-KRÄKTA.
7) i p. pf.: inbegripen l. innefattad l. medräknad (i ngt); i ssgn IN-KRÄKTAD (se INKRÄKTA 6).
Särsk. förb. (†): KRÄKTA IN. jfr INKRÄKTA.
1) till 1. (Holländarna) kräktade in det rika Batavia. SvMerc. 1763, s. 705 (1761). Wallin Vitt. 2: 228 (1807).
2) till 2. Hülphers Dal. 467 (i handl. fr. 1667). Hagberg Shaksp. 2: 251 (1847).
3) till 3. Cygnæus 8: 126 (1846). Dens. 10: 416 (1868). särsk. refl.: vinna insteg (ngnstädes). Än mindre bör hon (dvs. avunden) in hos Syskon sig få kräckta. Kolmodin QvSp. 1: 110 (1732).
4) till 4. Han förökar itt folck, och gör thet åter til intet, Han förwijdgar thet, och krecktar thet in igen. LPetri Job 12: 23 (1563).
KRÄKTA INNE. till 5. Brahe Kr. 46 (c. 1585). jfr INNEKRÄKTA.
KRÄKTA UNDER SIG.
1) till 1. RP 2: 161 (1632).
KRÄKTA ÅT SIG. till 2. Sahlstedt TuppSag. 27 (1759). Larsen (1865).

 

Spalt K 3060 band 15, 1938

Webbansvarig