Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KROKODIL krω1kωdi4l l. krωk1-, ngn gg -il4, m. l. r.; best. -en, äv. -n; pl. -er (Kankel Hemmersam 74 (1674) osv.) ((†) -ar Rudbeck Atl. 1: 343 (1679), BtVLand 2: 96 (1760)). Anm. Tidigast är ordet anträffat i den lat. gen.-formen crocodili, se nedan 1 a anm.
Ordformer
(crocdill 1672 (: Crocdille Tårar). krokedil (croce-) 1628 (: Crocedils grååt)1892. crokedyl 1691 (: Crokedylske, adj.)c. 1780. krokodi(j)l (cro-, -co-) 1640 osv. krokodill (croco-) 16741846. krokodyl (cro-, -co-) c. 16351781. krokodyfvel 1675 (: krokodyfwelstårar)1755 (: krokodyfvels tårar))
Etymologi
[liksom d. krokodille, t. krokodil, eng. o. fr. crocodile, av lat. crocodilus, av gr. κροκόδειλος (med flera former)]
1) kräldjur av ordningen Crocodilia (Emydosauria), krokodildjur; särsk. om djur av släktet Crocodilus Cuv. Schroderus Dict. 96 (c. 1635). Han drunknade, neddragen av krokodiler. Hallström Händ. 263 (1927). — jfr DELTA-, NIL-KROKODIL m. fl. — särsk.
a) med syftning på att krokodilen enligt gammal folktro gråter ss. ett barn för att locka till sig sina offer. RelCur. 280 (1682). Tro thessa tårar ei: tro förr en Crocodil; / Som gråter sig til rof på stranden in vid Nil. Kolmodin QvSp. 1: 288 (1732). Anm. Tidigast är denna anv. anträffad i de lat.-sv. uttr. crocodili låt (Svart Gensv. K 8 a (1558)) o. crocodili tårer (Svart G1 25 (1561)).
b) (numera föga br.) i bildl. anv., om person som har vanskapligt utseende o. dyl. l. som utmärker sig gm grymhet l. hyckleri. Crusenstolpe Tess. 4: 409 (1849). Topelius Läsn. 8: 140 (1896). Holmgren BlåmKist. 103 (1913).
2) elliptiskt för KROKODIL-SKINN o. d. Förlorat. Damväska, svart krokodil. SvD(A) 1934, nr 249, s. 20 (i annons).
Ssgr (till 1): A: KROKODIL-DJUR. zool. jfr KROKODIL 1. Thorell Zool. 2: 224 (1861).
(jfr 1 a) -GRÅT. (krokodil- 16391739. krokodile- 15991744. krokodils- 16281682) (numera föga br.) om hycklad gråt l. sorg; jfr -TÅR. Schützercrantz Olyksöden 116 (i handl. fr. 1599). Browallius Holbg 25 (1744).
-HUD. (krokodil- 1792 osv. krokodils- 1788) krokodilskinn. GT 1788, nr 118, s. 3. Siwertz Varuh. 100 (1926).
-KÄFT. särsk. tekn. i överförd anv., om käftliknande anordning med långa ”tandrader” för fasthållande av borren i borrsväng. KatalÅhlénHolm 37: 198 (1916).
-KÖTT.
-PRESSAD, p. adj. (i fackspr.) pressad i mönster liknande krokodilskinnets; jfr KROKODIL 2. Lyxväskor i .. krokodilpressat kalvskinn. SvD(A) 1921, nr 305, s. 7.
-SKINN. skinn av krokodildjur; oeg. äv. om skinn av varanödlor. SAOL (1900). SvUppslB (1933).
Ssg: krokodilskinns-väska.
-SLUT. [jfr lat. crocodilites, gr. κροκοδειλίτης, äv. κροκόδειλος, i samma bet.; namnet syftar på en fabel om en krokodil, varigm sofismen exemplifierades] log. ett slags sofism, beroende på dubbelmening i sanningsbegreppet. Afzelius Log. 49 (1839). Rydberg Ath. 243 (1859). BonnierKL (1925).
-SLÄKTE(T). zool. släktet Crocodilus Cuv. Sundevall Zool. 74 (1835).
(1 a) -TÅR. (krokodil- 1726 osv. krokodile- 15991807. krokodils- 16751847) [jfr t. krokodilstränen] nästan bl. i pl., om hycklade tårar l. hycklad sorg; jfr -GRÅT o. KROKODIL 1 a anm. Schützercrantz Olyksöden 116 (i handl. fr. 1599). Lucidor (SVS) 271 (1672). Håll god min, se ömklig ut, och pressa fram några krokodiltårar. Topelius Planet. 2: 18 (1889). Bergman LBrenn. 214 (1928).
-VAKTARE l. -VÄKTARE, m. l. r. [jfr t. krokodilwächter] zool. vadaren Pluvianus ægyptius Lin., som lever i krokodilernas närhet o. gm sina skrik varnar dessa för annalkande faror. 1Brehm 2: 431 (1875). SvUppslB (1933).
B (†): KROKODILE-GRÅT, -TÅR, se A.
C (numera föga br.): KROKODILS-GRÅT, -HUD, -TÅR, se A.
Avledn. (till 1): KROKODILISK, adj. (-dilisk 15881635. -dylisk 16671739. -dylsk 1691) (†) adj. till 1; särsk. till 1 a, i uttr. krokodiliska tårar, krokodiltårar. Lælius Bünting Res. 1: 59 (1588). Schenberg (1739).

 

Spalt K 2880 band 15, 1938

Webbansvarig