Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KROCK krok4, r. (ST(A) 1931, nr 37, s. 1, osv.), äv. n. (Östergren (1930), SvD(A) 1931, nr 31, s. 3); best. -en, ss. n. -et; pl. -ar, ss. n. =.
Etymologi
[vbalsbst. till KROCKA, v.]
1) (ngt vard.) motsv. KROCKA 1: krockering. Östergren (1930). jfr HÅRD-, LÖS-KROCK.
2) (vard.) sammanstötning, kollision; särsk. i fråga om motorfordon. Krock i (Engelska) Kanalen mellan dött och levande fartvidunder (dvs. racerbåt o. delfin). Upsala(A) 1929, nr 216, s. 4 (rubrik). Bil och buss i svår krock. STSD(A) 1935, nr 210, s. 1 (rubrik). jfr BIL-KROCK.

 

Spalt K 2857 band 15, 1938

Webbansvarig