Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRIMS krim4s, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr nor. krims, påsatta figurer; sannol. subtraktionsbildning till KRIMSKRAMS]
(vard., föga br.) krimskrams; äv. bildl.; ofta i sammanställning med krams. JBureus (c. 1600) hos Lindroth Bureus 30 (i förteckning över ord quæ pronunciatione conveniunt rebus). Du ville hellre .. / I naken fägring utan krams och krims / Få växa upp bland dessa karga stenar. Tigerschiöld Dikt. 1: 77 (1888; sagt till en julgran). Sådant krims och krams. Ljungquist Smål. 105 (1921). — jfr PAPPERS-KRIMS.

 

Spalt K 2772 band 15, 1938

Webbansvarig