Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRIMINOLOGI krim1inol1ogi4, l. -nå-, äv. -nω-, l. -ågi4, i Sveal. äv. -ji4, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr eng. criminology, fr. criminologie; till lat. crimen (se KRIMINAL I) o. -LOGI; jfr KRIMINOLOG]
lära(n) om brottsligheten med särskild hänsyn till dess orsaker. 2NF (1911). Kinberg KrimProbl. 102 (1930).
Avledn.: KRIMINOLOGISK, adj. [jfr t. kriminologisch] 2NF 37: 804 (1925).

 

Spalt K 2771 band 15, 1938

Webbansvarig