Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRIMINALISERA krim1inal1ise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KRIMINALISATION (se avledn.).
Etymologi
[av fr. criminaliser, till lat. criminalis (se KRIMINAL I)]
i sht jur. gm lag förklara (ett visst handlingssätt) ss. ett brott (hemfallande under strafflagen), belägga (ett visst handlingssätt) med straff. Thyrén StrafflRef. 1: 28 (1910). Den av riksdagen (1906) bifallna propositionen om kriminalisering av uppmaning till brottslig handling. SvD(A) 1934, nr 47, s. 4.
Avledn.: KRIMINALISATION, r. l. f. i sht jur. kriminalisering. Thyrén StrafflRef. 1: 3 (1910). Minnesskr1734Lag 1: 339 (1934).

 

Spalt K 2770 band 15, 1938

Webbansvarig