Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRIKON kri3kon2, n.; best. -et; pl. =; förr äv. KREKA l. KRIKA, f., anträffat bl. i pl. -or (-er).
Ordformer
(krekor, pl. 1555. kri(j)kan 16401677. kriken 1870. kri(j)ker, pl. 15891623. krikom 1690. kri(j)kon 1538 (: krijkonaträ), c. 1550 osv. krykon 1642)
Etymologi
[y. fsv. krikon (PMånsson 342), sv. dial. krikon, kriken, krika, krigen, kreka, kregen; jfr d. kræge, d. dial. krægen; av mnl. cri(e)ke o. mnt. krike, kreke, motsv. mht. o. t. krieche (jfr fht. chriehboum); möjl. ytterst av ett (icke anträffat) lat. græca (pruna), grekiska plommon; jfr Frings GermanRoman. 69 (1932). Formen krikon beror på ombildning gm anslutning till bär- o. fruktnamn på -on]
den mörkt rödblå l. ljusgula frukten av buskväxten (trädet) Prunus insititia Lin.; äv. om denna växt; förr möjl. äv. om frukten av olika varieteter av Prunus domestica Lin.; jfr PLOMMON. 2LinkBiblH 4: 79 (c. 1550). Syltadh krekor. GripshR 1555. (Plommon) finnes swarte, blå, grönachtighe, gwlachtige, rödachtige, them wij kalla Krykon. Palmchron SundhSp. 66 (1642). Rudbeck HortBot. 94 (1685). En liten stuga med en glasveranda / emellan rönn och krikon och syren. Asplund Klockb. 13 (1925).
Ssgr: A: KRIKON-BUSKE. jfr -TRÄD. Rothof 365 (1762).
-LUND. TurForskn. 8: 126 (1919).
-TRÄD, förr äv. -TRÄ. (krikon- 1638 osv. krikona- 15381739) jfr -BUSKE. VarRerV 56 (1538). Larsson i By LantlH 32 (1925).
B (†): KRIKONA-TRÄ(D), se A.
C (†): KRIKONS-MUNK. ett slags bakvärk med kokta krikon i. Rålamb 14: 128 (1690).

 

Spalt K 2768 band 15, 1938

Webbansvarig