Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KREDITERA kred1ite4ra l. kre1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. skrivet cr-)
Etymologi
[jfr t. kreditieren, eng. credit, fr. créditer; till KREDIT, sbst.2]
bokhåll. införa (ngt) på kreditsidan i räkenskapsbok o. d., (i räkning l. konto) skriva l. föra (ngn ngt) till godo, godtskriva (ngn l. ngns konto). Besparingen av förre åhrs Räckning crediteras här. Schück VittA 2: 80 (i handl. fr. 1689). Jordbrukaren bör kreditera gården för allt som däraf erhålles. EkonS 1: 31 (1891). Haf godheten och .. kreditera mig för fakturabeloppet. Hjälp dig själf 9: 4 (1904). — särsk. (mera tillf.) bildl.: räkna (ngn ngt) till godo l. till förtjänst. Om Himlen af sin gunst dig Ordets säd fiderat, / Har Han för Hopp och Tro dig åter crediterat. Frese VerldslD 93 (1715, 1726). Den avgångne Göteborgsrepresentanten (i riksdagen) måste framför allt krediteras, att han (osv.). SvTidskr. 1931, s. 47.

 

Spalt K 2695 band 15, 1937

Webbansvarig