Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOSTER kos4ter, r. l. m.; best. -tern; pl. -trar.
i sht sjöt. elliptiskt för KOSTERBÅT. Geijerstam MPojk. 36 (1896). SvD(A) 1934, nr 238, s. 3. jfr: Mycket har skrivits och talats om kosterns ursprung. Emilie Flygare-Carlén utpekar emellertid båtbyggaren Thomas i Kile på Koster som ”den förste svensk som av norrmannen Spjern lärt sig att giva den rätta formen åt dessa båtar”. Hägg Segel 100 (1935). — jfr MOTOR-KOSTER.
Ssg (i sht sjöt.): KOSTER-TYP. kosterbåtstyp. VFl. 1907, s. 24.

 

Spalt K 2571 band 14, 1937

Webbansvarig