Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KORTS, adv.
Ordformer
(kort(t)z)
Etymologi
[av mnt. kort(e)s, (nt. o. holl. korts), adv. till kort (se KORT, adj.)]
(†) = KORT, adj. 2 g. G1R 8: 215 (1533). Någre tiender som j nu korttz .. förfarit haffue. Därs. 224.

 

Spalt K 2540 band 14, 1937

Webbansvarig