Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONTINUATION kon1tinɯ1atʃω4n l. -nu1-, l. -aʃ-, l. 010—, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. (†) -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr t. kontinuation, eng. o. fr. continuation; vbalsbst. till KONTINUERA]
(numera knappast br.) fortsättning; förr äv. konkret, särsk. om skrift o. d. Schroderus Sleid. Föret. 5 (1610). Strömwalls Jnledning til en Adelig Information, continuationen eller 3:dje och 4:de delen. Benzelstierna Cens. 58 (1738). Åligger det Geschwornern, at .. utransaka och beskrifva: .. Hvad anledningar finnas til malmens och gångarnes continuation i fältet. Bergv. 2: 611 (1752). Jag har den äran önska Min Bror en frögdefull continuation af detta ingågna år. Leopold (SVS) II. 1: 128 (1782). Jag måste .. sluta, såsom i Tidningarne plägar ske, med Continuation härnäst. Porthan BrefCalonius 539 (1799). Det är ej en ny fråga, utan continuation af en redan antagen. AdP 1800, 2: 1374. Sturzen-Becker 4: 48 (1862). WoJ (1891).

 

Spalt K 2251 band 14, 1937

Webbansvarig