Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONSOCIERA, v.; sup. -at.
Ordformer
(con-)
Etymologi
[jfr t. konsoziieren, eng. consociate; av lat. consociare, förena, av com (se KON-) o. sociare, göra ngn till medlem i ngt, avledn. av socius, förbunden, kamrat (jfr ASSOCIERA, SOCIAL)]
(†) förena. Man .. ser huru Gud den ädle naturen / Underlig har beredt, .. / Menniskian oc förnämst på try sätt consocieradt. BrölBesw. 71 (c. 1670).

 

Spalt K 2155 band 14, 1937

Webbansvarig