Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONDERA, v. -ade.
Ordformer
(con-)
Etymologi
[av lat. condere, sätta l. lägga samman, av com (se KON-) o. dare, giva (jfr DONERA). — Jfr KONDITION]
(†) sammansätta, upprätta (testamente). RP 2: 226 (1632).

 

Spalt K 2085 band 14, 1937

Webbansvarig