Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONCERNERA, v. -ade.
Ordformer
(äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr t. konzernieren, eng. concern, v., fr. concerner, av mlat. concernere, avse, angå, av com (se KON-) o. cernere, åtskilja, urskilja, hava för ögonen (jfr EXKRETION). — Jfr KONCERN]
(†) hava avseende på (ngn l. ngt), avse; angå, röra. RP 3: 81 (1633). Det satte priset af 18. Daler concernerar allenast det Salt, som allaredan wore inkommit. Stiernman Com. 4: 59 (1674). Jag finner denne saken af den beskaffenhet, at den concernerar icke allenast Ridderskapet ock Adelen, utan ock de andre Stånden. 2RARP 3: 178 (1723). Ekbohrn (1884; äv. i den postuma uppl. 1904).

 

Spalt K 2079 band 14, 1937

Webbansvarig