Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPRESS kompräs4, r. l. m. (VetAH 1777, s. 91, osv.) ((†) n. Heinrich (1814)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet com-. -ess 1795 osv. -esse 1781. -esser, pl. 1683 osv.)
Etymologi
[jfr t. kompresse; av fr. compresse, till ä. fr. compresser, sammantrycka, av lat. compressare, av com (se KON-) o. pressare, till premere, trycka (jfr KOMPRIMERA)]
i sht kir. stycke av steriliserat linne, gastyg o. d., som nyttjas för avtorkning av blod vid operationer o. täckning av sår vid förband m. m. CollMedP 1683, s. 33. Compresser .. fugtade med bränvin, eller ock annat dylikt, hafva lagts på svulnaden. Alm(Gbg) 1768, s. 43. Janson Lögn. 227 (1912). — jfr CIRKULÄR-, GAS-, LINNE-KOMPRESS.

 

Spalt K 2065 band 14, 1937

Webbansvarig