Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPOUND kompa͡un4d, äv. med eng. uttal, adj. oböjl.
Ordformer
(äv. skrivet com-)
Etymologi
[av eng. compound, sammansatt, av meng. compouned, compound, p. pf. av meng. componen, compounen, hopsätta, av lat. componere (se KOMPONERA)]
tekn.
1) i ssgr, för att angiva blandning av olika beståndsdelar i ett ämne o. d.
2) i ssgr, för att angiva att i en elektrisk maskin (dynamo) magneterna äro försedda med tvenne olika trådlindningar, den ena förande huvudströmmen o. den andra en från denna avgrenad ström.
3) om ångmaskin: i vilken ångans expansion försiggår successivt i två l. flera cylindrar; nästan bl. i ssgr; i ssgr äv. i fråga om liknande anordning i luftkompressorer, vattenturbiner m. m. En liggande kompound, kondenserande ångmaskin. TT 1900, Byggn. s. 33.
Ssgr (i sht tekn.; jfr KOMPOUND, sbst. ssgr): (2) KOMPOUND-DYNAMO. el.-tekn. TT 1889, s. 219.
(3) -KOMPRESSOR. jfr KOMPRESSOR b. JernkA 1902, s. 249.
(2) -LINDAD, p. adj. el.-tekn. om dynamo. TT 1886, s. 127.
(2) -LINDNING. el.-tekn. särsk. konkret. 2NF 14: 707 (1910).
(3) -LOKOMOTIV. TT 1890, s. 160.
-MASKIN.
1) el.-tekn. till 2. Elfving Starkstr. 62 (1909).
2) till 3, = -ÅNGMASKIN. PrHb. 1: 1196 (1886).
(1) -OLJA, r. l. f. smörjolja bestående av en blandning av mineralolja o. fet olja. HufvudkatalSonesson 1920, 6: 102.
(1) -PLÅT. metall. plåt med olika hårdhet på de båda sidorna, framställd gm sammansvetsning av två plåtar, den ena av mjukt järn o. den andra av hårdt stål. Engström Skeppsb. 86 (1904).
(1) -STÅL. metall. jfr -PLÅT. KatalIndUtstSthm 1897, s. 110. VaruhbTulltaxa 1: 402 (1931).
(3) -ÅNGMASKIN~200. Lundberg Lok. 117 (1902).
Avledn.: KOMPOUNDERA, v., -ing.
1) tekn. till 1: blanda ngt ämne i (ett ämne); anträffat bl. ss. vbalsbst. -ing. (Bomullsfröolja) nyttjas .. till kompoundering (tillblandning) av smörjoljor. 3NF 3: 767 (1925).
2) el.-tekn. till 2: för vinnande av en av växlande belastning oberoende polspänning förse (dynamo) med kompoundlindning (se ssgr ovan); oftast i p. pf. o. ss. vbalsbst. -ing. TT 1889, s. 219. Denna generator är kompounderad efter ett nytt .. system. Därs. 1900, M. s. 121. Anordning för att kompoundera synkronmaskiner. Patent nr 17171, s. 1 (1904).
3) tekn. till 3, i fråga om ångmaskin: låta (ånga) successivt expandera i två l. flera cylindrar; anträffat bl. ss. vbalsbst. -ing. 2NF 33: 1058 (1922).

 

Spalt K 2064 band 14, 1937

Webbansvarig