Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPOST kompos4t, r. l. m.; best. -en; pl. (i bet. 2) -er.
Etymologi
[jfr t. kompost, eng. compost (jfr det härav lånade fr. compost); av ffr. compost, sammansatt, blandad, substantiverat: blandning, av lat. compositus, p. pf. av componere (se KOMPONERA); jfr äv. mlat. compostum, gödselhög, p. pf. n. av lat. componere. — Jfr KOMPOTT]
i sht landt. o. trädg.
1) blandning av avfallsprodukter, ss. löv, ogräs, köksavfall m. m., vilken upplägges i högar för att kemiskt sönderdelas o. sedan användas ss. gödselmedel. EconA 1808, mars s. 77. Utom av sandjorden gynnas tobaksodlingen (på Saxtorpsandområdet) av tillgång på tång och kompost för gödsling. SydsvGeogrSÅb. 1926, s. 17. — jfr BEN-, ÅKER-KOMPOST.
2) hop l. hög av kompost (i bet. 1). EconA 1807, dec. s. 33. Komposten .. kan tänkas lagd på två sätt, antingen delvis i eller helt ofvan jorden. Abelin MTr. 34 (1902).
Ssgr (i allm. till 1; i sht landt. o. trädg.): KOMPOST-BEREDNING. äv. konkret. Arrhenius Jordbr. 1: 176 (1859).
-GÖDNING. (mindre br.) konkret; jfr GÖDNING 2 b. SkogsvT 1907, Fackupps. s. 188.
-GÖDSEL. Arrhenius Jordbr. 1: 173 (1859).
-GÖDSLA, -ing. i p. pf. o. ss. vbalsbst. -ing. Starkt kompostgödslad jord. Juhlin-Dannfelt 325 (1886).
(jfr 2) -HÖG, r. l. m. Arrhenius Jordbr. 1: 96 (1859).
(1, 2) -JORD. = KOMPOST 1; förr äv.: jord som legat i kompost, i kompost inblandad jord. HbTrädg. 1: 92 (1872). Till kompostjord duger dyjord, dikesjord, grästorf m. m. TLandtm. 1900, s. 189. Genom jäsningen (av kompostgödsel) bildas näringsrik kompostjord. 3NF 11: 1056 (1929).
(2) -LÄGGA. (föga br.) lägga (ogräs o. d.) i kompost. Buergel Goodwin LKat. 30 (1928).
-MYLLA, r. l. f. (numera knappast br.) jfr -JORD. Lundequist Landtbr. 81 (1845).
Avledn.: KOMPOSTERA, v., -ing. i sht landt. o. trädg. till 1, 2: upplägga (avfall o. d.) i kompost, bereda (avfall o. d.) till kompost. Dalin (1871). Tång uppkastad på hafsstranden och sedan komposterad användes i stora mängder (ss. gödsel). SD(L) 1894, nr 244, s. 6. GHT 1935, nr 153, s. 10.

 

Spalt K 2062 band 14, 1937

Webbansvarig