Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMUN, sbst.2, n.; best. -et.
Ordformer
(com-)
Etymologi
[jfr ä. d. kommune, samfund omfattande kanikerna vid en stiftskyrka, kapitelgods som är gemensam egendom för samtliga kaniker vid en stiftskyrka (dvs. som icke är anslaget till bestämd prelatur l. bestämt prebende o. d.), isl. kommún, n. o. f., kommúna, f., kanikernas samfund, hus i vilket kanikerna sammanträdde; av mlat. communia, egendom som är gemensam för kanikerna vid en kyrka, n. pl. av lat. communis (se KOMMUN, adj.). — Jfr KOMMUN, sbst.1]
(†) hus i vilket kanikerna vid en stiftskyrka höllo sina sammanträden. G1R 24: 94 (1553). ÄARäfst 95 (1596).
Ssg: KOMMUNE-HUS. (†) = KOMMUN, sbst.2 G1R 22: 311 (1551).

 

Spalt K 2015 band 14, 1937

Webbansvarig