Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMERSIALISM komær1sialis4m l. kom1ær- l. kom1är- l. kom1er- r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. commercialism, till commercial, adj. till commerce (se KOMMERS)]
förhållande(t) att i sitt handlande på ett otillbörligt sätt ledas av affärsintressen; inriktning på att göra affärer; profithunger; affärsvärksamhet l. affärsliv (som i allt för hög grad präglas av strävan efter vinst). Steffen BrittStröft. 267 (1895). Den kommersialism inom teaterväsendet, som .. behärskar Nord-Amerikas förenta stater. 2NF 35: 593 (1923). Frosterus Jord. 96 (1930).

 

Spalt K 2001 band 14, 1937

Webbansvarig