Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOMINTERN kom1intæ4rn, äv. komin4tern l. kω-, r. Anm. Då ordet uttalas 040 uppfattas det ofta ss. sg. best.
Etymologi
[förkortning av ry. kommunistitjeskij international, kommunistiska internationalen]
benämning på den i Moskva 1919 bildade kommunistiska internationalen (som efter detta år från Ryssland ledt den kommunistiska världspropagandan); jfr INTERNATIONAL 1. BonnierKL 5: 1455 (1924). SvD(A) 1924, nr 180, s. 7. De av komintern utsända ryska representanterna. Därs. 1931, nr 163, s. 3.

 

Spalt K 1933 band 14, 1936

Webbansvarig