Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOMEDIENN kom1ediän4 l. 01—, f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(ofta skrivet -ienne)
Etymologi
[av fr. comédienne, sg. f. av comédien, skådespelare, avledn. av fr. comédie (se KOMEDI)]
(i sht i konstnärsspr. l. litterärt betonat spr.) skådespelerska; särsk. om skådespelerska som företrädesvis framträder i komiska roller; motsatt: tragedienn. Dagen 1900, nr 221 A, s. 2. SvD(A) 1931, nr 37, s. 12.

 

Spalt K 1929 band 14, 1936

Webbansvarig