Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLPORTERA kol1porte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KOLPORTÖR.
Etymologi
[jfr d. kolportere, t. kolportieren; av fr. colporter, eg.: bära vid halsen; sannol. ombildat i anslutning till fr. col, hals (jfr HALS, KOLJÉ), av ffr. comporter, av ffr. com (se KON-) o. porter, bära (se DEPORTERA, IMPORTERA, PORTÖR m. fl.)]
1) gå omkring (från plats till plats) o. utbjuda varor; numera bl. med avs. på tidningar l. smärre tryckalster; förr äv. allmännare: bära, transportera (ngt). Polyfem V. 23: 4 (1812). Påsar, hvari guld- och silfvermynt kolporteras af unge, välbetrodde män, ifrån och till vexlare-kontoren. Almqvist Smar. 314 (1845). Annat göra kunde jag inte få än kolportera böcker och tidningar. Zilliacus Hågk. 96 (1899). Östergren (1930).
2) (numera knappast br. utom i förb. KOLPORTERA UT) oeg. l. bildl.: sprida, ge spridning åt (ngt); särsk.: sprida, bära omkring (skvaller, nyheter o. d.), kolportera ut. Atterbom (1816) i 2Saml. 27: 25. Colportera sqvaller. SvLitTidn. 1817, sp. 169. Brinkman .. löper omkring hela staden .. och colporterar dessa verser. Geijer Brev 235 (1828). CGEstlander (1893) i SnoilskyVänn. 2: 314.
Särsk. förb. (till 2): KOLPORTERA UT1010 4. NF (1884). (Han) kolporterar ut öfverdrifna rykten. Nyström NKina 1: 208 (1902, 1913). jfr UTKOLPORTERA.

 

Spalt K 1911 band 14, 1936

Webbansvarig