Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLORIMETER kol1orime4ter l. 1– l. kω-1, l. -år- l. -ωr-, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Ordformer
(förr äv. skrivet co-)
Etymologi
[jfr t. kolorimeter, eng. colorimeter, fr. colorimètre; av lat. color (se KULÖR) o. METER]
1) fys. o. kem. apparat för bestämmande av färgintensiteten (hos en lösning l. dyl.). Pasch ÅrsbVetA 1829, s. 27. JernkA 1921, s. 21.
2) astr. benämning på åtskilliga instrument för uppmätning av stjärnors färg. 2NF (1910). Bergstrand Astr. 546 (1925).

 

Spalt K 1906 band 14, 1936

Webbansvarig