Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLONNAD kol1ona4d l. 1-, äv. 1-, äv. -ωna4d (kålånnád Dalin), r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet co-, -ade)
Etymologi
[jfr t. kolonnade, eng. colonnade, av fr. colonnade, i ä. fr. äv. colonnate, av it. colonnato, avledn. av colonna (se KOLONN)]
byggn. o. konst. serie av kolonner ställda på lika avstånd från varandra i en l. flera rader o. vanl. uppbärande bjälklag o. tak; jfr PELAR-GÅNG. NTessin d. y. (1712) hos Josephson Tessin 2: 51. König Mec. 69 (1752). Bakom slottet (dvs. Karlbärgs slott) ligger .. ett mindre med kollonad försedt tempel. Höjer Sv. 1: 32 (1873). Petersplatsens (i Rom) kolonnader. Hahr ArkitH 378 (1902). — särsk. bildl. Stagnelius (SVS) 2: 142 (c. 1822). Klipporna visa i höjden djerfva kolonnader. Bremer NVerld. 3: 111 (1854).

 

Spalt K 1904 band 14, 1936

Webbansvarig