Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLOFONIUM kol1ofω4nium l. 1– l. 1-, l. -åf- l. -ωf-, l. 4n-, l. 10302 (colofo´nium (l(äs) kålåfonium) Weste; – – óniumm Dalin), l. (numera ngt vard., i bet. 2 nästan alltid) KONFONIUM kon-, n.; best. -iet; äv. (i bet. 1) KOLOFON -fω4n l. -få4n, sbst.2, förr äv. (i bet. 1) KOLOFAN, n.; best. -et; förr äv. KOLFONIUM, n.; förr äv. KOLOFONIA, sbst.
Ordformer
(förr vanl. skrivet co-. kol- (col-) 17001823. kolo- (co-) i bet. 1 1578 osv., i bet. 2 1880. kon- (con-) i bet. 1 1682 osv., i bet. 2 c. 1700 osv. -fan (-phan) 18271840. -fon 18451929. -fonia (-pho-) 15781650. -fonium (-pho-) 1682 osv.)
Etymologi
[jfr t. kolophonium, eng. colophony, colophonium, fr. colophone (jämte biformen colophane, varav eng. colophan(e)), av lat. colophonia (av colophonia resina, harts från Colophon), till Colophon, namn på en forntida stad i Mindre Asien, från vilken harts utskeppades. Formen kolofan är lån från fr.; formen kolofonium är bildad till det ss. n. pl. uppfattade lat. colophonia; formen konfonium har uppkommit gm anslutning till den stora massan av ord med begynnande kon-, i bet. ”konfekt” möjl. med anslutning till d. o.]
1) hårdt o. sprödt, genomskinligt, vanl. ljust harts som erhålles av terpentinarter, i sht användt dels för vissa tekniska o. farmaceutiska ändamål, dels för ingnidning av taglet i fiolstråkar; jfr FIOL-, STRÅK-HARTS. Raffinerat kolofonium. BOlavi 115 a (1578). Ge stråken mera kåda; / Confonium tag där / Uti min gröna Låda. Bellman (SVS) 1: 4 (c. 1770, 1790). Starck Kemi 276 (1931). — särsk. i utvidgad anv., i ssgn BÄRNSTENS-KOLOFONIUM.
2) [med anspelning på kolofoniets användning till ingnidande av taglet i fiolstråkar; jfr uttr. hartsa strupen (se HARTSA 1 b)] (vard., skämts., i sht i sångarkretsar) bildl., om punsch (l. annan spritdryck o. d.) använd av sångare för att ”klara strupen”; förr äv. om sötsaker, konfekt. Sälja swiskon och små stenar, / Pluttra bort confonium, / Barnens pengar snart utöda, / .. Kryddkrämarens proprium. IHolmström (c. 1700) i 2Saml. 2: 96. (Han) sprang .. in på en krog .. men kom snart tillbaka, bärande en fylld kannsbutelj. ”Vi måste ha litet konfonium med oss hem,” sade han. Blanche Bild. 2: 16 (1864). (Han) som hade fickan full av ”konfonium” och alltemellanåt lade en konfektbit på tungan, var överste Grothusen. Heidenstam Svensk. 2: 202 (1910). Östergren (1930).
Ssgr (till 1): A: KOLOFON-SYRA, r. l. f. kem. om olika, i kåda förekommande organiska syror; jfr HARTS-SYRA. KemT 1905, s. 96.
B: KOLOFONIE-FÄRG, -FÄRGAD, se C.
C: KOLOFONIUM-FÄRG. (kolofonie-) Rinman JärnH 731 (1782).
-FÄRGAD, p. adj. (kolofonie-) Rinman JärnH 612 (1782).
-LACK. jfr HARTS-LACK. AHB 131: 36 (1887).

 

Spalt K 1892 band 14, 1936

Webbansvarig