Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLLUDERA, v. -ade.
Ordformer
(vanl. skrivet coll-)
Etymologi
[jfr t. kolludieren, eng. collude, fr. colluder; av lat. colludere, leka med, spela under täcke med, av com (se KON-) o. ludere, leka, spela; jfr KOLLUSION]
(†) vara i maskopi l. hemligt samförstånd, spela under täcke (med ngn). Hann berettadhe mig och, at Konungen i Dannemark visserligen colluderede medh Konungen i Spanien. OxBr. 10: 251 (1618). Brukar parmmätaren underslef .. och colluderar med någon till denna förordnings kränkande, skall han utan skonsmål till Marstrand försändas. PH 1: 336 (1722). TörngrenMål. 325 (1802). Dalin (1871).

 

Spalt K 1889 band 14, 1936

Webbansvarig