Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLIJOXARE -jωk3sare2, stundom -jok3sare2, r.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[till KOLIJOX]
(starkt vard., knappast br.) sup l. klunk av ”kolijox”. Molin ÅdalP 93 (c. 1895).

 

Spalt K 1863 band 14, 1936

Webbansvarig