Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOLIBRI kol4ibri, l. 40~1, stundom 4l- l. kωl4– l. 4l-, stundom 302 (kòlibri Dalin), i bet. 1 m. l. r., i bet. 2, 3 r. l. m.; best. -n ((†) i best. anv. utan slutartikel Regnér Begr. 2: 96 (1807)); pl. -er (Dalin Vitt. 5: 108 (c. 1753) osv.), äv. -s (Elgström (o. Ingelgren) 20 (1810), Östergren (1930; jämte -er)) l. -r (LbFolksk. 959 (1899), Rosén Djurgeogr. 43 (1914: -brirna, best.)), stundom = (Oldendorp 1: 85 (1786), Nordlund Orm. 54 (1925)); förr äv. KOLIBRIT, m. l. r.; pl. -er.
Ordformer
(kolibri (col-) c. 1753 osv. kolibrit 1806 (i bet. 1). kollibri 1889)
Etymologi
[jfr t. kolibri, holl. kolibrie, eng., it., span. o. port. colibri; av fr. colibri, av karibiskt ursprung]
1) i sht zool. individ l. art av den till de blåkråkartade fåglarnas ordning hörande familjen Trochilidæ, som omfattar i Amerika levande, små, ofta dvärgartade fågelarter, kända bl. a. för sina praktfulla, metallskimrande färger, ävensom därigm att de (liksom vissa insekter) söka sin föda i blommor; jfr FLUG-FÅGEL, HONUNGS-FÅGEL 1. Vanliga kolibrin, (zool.) arten Trochilus colubris Lin. Dalin Vitt. 5: 108 (c. 1753). Glänsande kolibri .. omsväfva likt vingade juveler busksnåren. PT 1899, nr 64, s. 3. 4Brehm 7: 192 (1925).
2) i överförd anv.; särsk. (i vitter stil, tillf.) om kortare lyrisk dikt med stark färgprakt; jfr KOLIBRI-LYRIK. Fouqvés sånger äro söta lyriska colibri, oändligt täcka. SvLittFT 1837, sp. 271.
Ssgr (i allm. till 1): KOLIBRI-ART. i sht zool.
-BLOMMA, r. l. f. bot. benämning på tropiska blommor som besökas av kolibrifåglar. BotN 1905, s. 140.
-BÅT. [elliptisk bildning] (förr) sjöt. ångslup framdriven med ”kolibrimaskin”. TT 1878, s. 231. Lewenhaupt Reddy 58 (1907).
-FÅGEL. i sht zool. kolibri; i sht i pl., äv. (i sht i pl. best.) ss. benämning på familjen Trochilidæ. 1Brehm 2: 182 (1875). 4Brehm 7: 171 (1925).
(jfr 2) -LYRIK. (i vitter stil, tillf.) Denna skimrande kolibrilyrik (i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö). Nilsson SvRom. 240 (1916).
(2) -MASKIN. (förr) tekn. benämning på motor (ångmaskin) av mycket små dimensioner. TT 1878, s. 231.
-SKINN. (i fackspr.) från kolibri avdragen hud jämte fjäderbeklädnaden. Stuxberg (o. Floderus) 3: 109 (1903). FoFl. 1910, s. 255.

 

Spalt K 1862 band 14, 1936

Webbansvarig