Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOKSALT 3k~sal2t, n.; best. -et; pl. (numera bl. i fackspr., om olika slag av koksalt) -er (Gadolin InlChem. 82 (1798) osv.).
Ordformer
(ko(o)k- 1706 osv. koke- 1561)
Etymologi
[jfr d. kogsalt, mnt. kokensolt, t. kochsalz; till KOKA, v.2 I 1, på grund av ifrågavarande salts användning vid matlagning]
(vanl. i pulverliknande, kristallinisk form förekommande) ämne utgörande en kemisk förening av klor o. natrium, i sht använd dels ss. näringsämne, konserveringsmedel o. krydda, dels i den kemiska industrien; natriumklorid, vanligt salt; jfr KÖKS-SALT. NorrlS 1: 336 (cit. fr. 1561). Hiärne Förb. 39 (1706). Salt, som här å orten (dvs. i Bohuslän) af hafsvatnet kokas, bruka de til bords och koksalt. Kalm VgBah. 104 (1746). Starck Kemi 107 (1931).
Ssgr (i sht i fackspr.): A: KOKSALT-FATTIG. Koksaltfattig föda. HeimdFolkskr. 32: 17 (1896).
-HALT, r. Fries Krutl. 9 (1869).
-HALTIG.
-INJEKTION. med. = -INSPRUTNING. Koksalt-injektioner vid anämi. MedMånRevy 1896, s. 563.
-INSPRUTNING~020. med. i blodkärl o. d. Tamm SammansOrd 15 (1900). Bergmark Nervsj. 182 (1931).
-KRISTALL. (-salt- 1884 osv. -salts- 1765) kem. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 88 (1765).
-KÄLLA. (-salt- 1875 osv. -salts- 19091930) mineralkälla vars vatten är (i högre l. lägre grad) koksalthaltigt. NF 1: 131 (1875).
-LÖSNING. i sht kem. o. med. konkret. Fysiologisk koksaltlösning, se FYSIOLOGISK. Almroth Kem. 385 (1834).
-SYRA, r. l. f. (-salt- 1789 osv. -salts- 1754 (möjl. två ord), 17581782) (†) klorvätesyra, saltsyra. VetAH 1754, s. 56 (möjl. två ord). Cronstedt Min. 119 (1758). WoJ (1891).
-TRANSFUSION. med. jfr -INSPRUTNING. Hygiea 1891, 1: 306. Koksalttransfusion, som ges vid stora blodförluster för att ersätta den av kroppen förlorade vätskan. Svenson Sinnessj. 118 (1907).
B (mindre br.): KOKSALTS-ALKALI. (†) natriumhydrat. Cronstedt Min. 118 (1758). Därs. 124. —
-ARTIG. (†) som (i smak) påminner om koksalt, salt. Wallerius Åkerbr. 19 (1761).
-KRISTALL, se A.
-KRÄMPNING. (†) bildning av koksaltkristaller. EconA 1808, juli s. 29.
-KÄLLA, se A.
-SPIRITUS. (†) saltsyra. VetAH 1760, s. 143. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 92 (1765).
-SYRA, se A.

 

Spalt K 1825 band 14, 1936

Webbansvarig