Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOJOR, sbst. pl.
Etymologi
[jfr d. dial. (jyll.) koj (pl. kojer), pungen på djur o. människor, testiklar, motsvarande d. kodde, testikel (se KODD)]
(†) testiklar av (slaktad) bagge l. av annat (slaktat) (hus)djur. Ett kalasande på njurar och kojor, lefver och lungor (av den dödade älgtjuren). Strindberg Skärk. 111 (1888). Anm. Angående ordets ursprung meddelade Strindberg i brev till F. Läffler 20/8 1892: Hörde ordet (dvs. kojor) första gången i Stockholm af en slagtare. Dessa sälja gumskojorna som en delikatess. Då emellertid kojor i bet. ’testiklar av djur’ icke förekommer i sv. dial. o. då Strindberg under författandet av Skärk. uppehöll sig i Danmark, är det snarast troligt, att han där lärt känna ordet.

 

Spalt K 1800 band 14, 1936

Webbansvarig