Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOFFERDISKEPPARE kof1erdi3~ʃep2are, äv. (i sht i icke fackmässigt spr.) 300~, m.; best. -en, äv. -n; pl. =. (med avs. på olika skrivformer se KOFFERDI)
Etymologi
[jfr ä. d. kofferdiskipper; av KOFFERDI o. SKEPPARE]
1) (i fråga om ä. förh.) kofferdikapten. BoupptSthm 1668, s. 297. SvUppslB 24: 1018 (1935).
2) (i Finl.) person som avlagt kofferdiskepparexamen (se d. o. 2). SPF 1851, s. 69. FFS 1918, nr 123, s. 2. FinlStatskal. 1928, avd. 229.
Ssgr: (2) KOFFERDISKEPPAR- l. KOFFERDISKEPPARE-BREV. (i Finl.) jfr BREV 2. FFS 1918, nr 123, s. 14.
-EXAMEN.
1) (i fråga om ä. förh.) till 1: (tidigare officiell) benämning på sjökaptensexamen. SFS 1860, nr 31, s. 11.
2) (i Finl.) till 2: nautisk examen (närmast under sjökaptensexamen) som berättigar till förande av handelsfartyg i inländsk o. viss utländsk sjöfart. Wilskman Släktb. 1: 196 (1912).

 

Spalt K 1791 band 14, 1936

Webbansvarig