Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KODAK 4dak, äv. 4-, r.; best. -en; pl. -ar (Östergren (1930; angivet ss. sällsynt form)) l. -er (Klinckowström BlVulk. 1: 149 (1911), Östergren (1930; angivet ss. sällsynt form)) l. -s (Vilhelm SolLys. 176 (1913), Rogberg Mot. 89 (1927)).
Etymologi
[av eng.-amerik. kodak, urspr. varumärke för vissa i Amerika tillvärkade fotografiska artiklar, sedermera äv. användt ss. benämning på olika typer av hand- l. fickkameror med nämnda varumärke]
benämning på olika typer av hand- l. fickkameror (eg. bl. sådana som ha varumärket ”Kodak”). Hvar hälst en lämplig typ uppenbarar sig, knäppa vi på vår lilla Kodak. (De heta ju så, de här nymodiga amatörfotografiapparaterna?). GHT 1897, nr 228 B, s. 2. I en rem öfver hans axel hängde kikare och kodak. Hellström Kusk. 82 (1910).
Ssgr (handel.): KODAK-FILM. Klinckowström BlVulk. 1: 49 (1911).
-KAMERA. PriskurFotogrArtikl. 1900, s. 73.

 

Spalt K 1784 band 14, 1936

Webbansvarig