Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KNAPPOLOG knap1olå4g l. -ål-, äv. -ωl-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildat till KNAPPOLOGI]
skämts. l. föraktligt om person som söker göra vetenskap av värdelösa fakta l. iakttagelser l. som ägnar sig åt mekanisk systematisering utan vetenskapliga synpunkter. Du kan bara bli samlare, klassifikatör, knappolog som Strindberg kallar det. Bergman MVBar. 225 (1926). SvD(A) 1932, nr 193, s. 5.

 

Spalt K 1567 band 14, 1936

Webbansvarig