Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KNAPPAD, se KNAPP, sbst. avledn.

 

Spalt K 1563 band 14, 1936

Webbansvarig