Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KNAPERMAT, m.; best. -en.
Etymologi
[av ovisst urspr.]
(†) om läcker mat? dessert? äv. bildl. HB 2: 320 (1597; bildl.). När Patriarchen Jacob ännu vnger war, haffuer han intet wettat aff Knapermaat och Leckerspijs. Leuchowius Zader 435 (1620). Schroderus Dict. 141 (c. 1635).

 

Spalt K 1552 band 14, 1936

Webbansvarig