Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLÄCKBÄVER, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[förra ssgsleden av sv. dial. kläkka, smälta, av ovisst urspr.; senare leden är BÄVER, sbst.1 4]
(†) bävergäll; äv.: blandning av bävergäll o. olivolja. Lindgren Läkem. (1891, 1902). Modin GTåsjö 203 (1916; i fråga om ä. förh.).

 

Spalt K 1445 band 14, 1936

Webbansvarig