Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLOSS klos4, äv. KLÅS klå4s, adv.
Ordformer
(klos 18561887. klås 18691917. Anm. Förr användes stundom den eng. formen close. Ekbohrn NautOrdb. 42 (1840). Trolle Duvall 2: 283 (1875))
Etymologi
[liksom d. klos av eng. close, adj. o. adv., av fr. clos, av lat. clausum, p. pf. till claudere, stänga, sluta (se KLOSTER). — Jfr KLOSSLÄGGA]
(i sht i fackspr., särsk. sjöt.) nära l. tätt (intill), så nära som möjligt; jfr DIKT, adv. Uggla Skeppsb. SvFrLex. (1856). ”Det är ugglor i mossen, sir”, hviskade matrosen. ”Vi ha en seglare ”klås” inpå oss.” Trolle Sjöoff. 1: 345 (1869). Ramsten o. Stenfelt (1917).

 

Spalt K 1342 band 14, 1936

Webbansvarig