Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLOSETT klωsät4 l. klo- l. klå-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet cl-. -et 18711889. -ett 1862 osv.)
Etymologi
[jfr d. kloset, n.; av t. klosett, n., elliptiskt för ä. t. waterclosett, av eng. watercloset, av water (se VATTEN) o. closet, kammare, mindre rum, av ä. fr. closet, kabinett m. m., diminutivbildning till clos, inhägnad m. m., av lat. clausum, p. pf. n. till claudere, stänga (jfr KLOSS, adv., KLOSTER)]
ss. avträde användt mindre rum (i boningshus o. d.) rymmande en (l. flera) med sits försedd(a) behållare för exkrementer vid stolgång (jämte anordning för utspolning därav); äv. i inskränktare anv., om dylik (fast l. flyttbar) med sits försedd behållare. SöndN 1862, nr 34, s. 1. NF (1884). Flyttbara klosetter. Svenson Sinnessj. 87 (1907). Han hade behov av att gå på klosetten. Hellström Malmros 341 (1931). — jfr TORR-, TORVMULLS-, VATTEN-KLOSETT.
Anm. Eufemistiskt användes äv. (vard.) den förkortade formen KLO klω4, n.; best. -et. Bausch-Lilliehöök Ditzen Pinneb. 68 (1933).
Ssgr: KLOSETT-BORSTE. borste för rengöring av till vattenklosett hörande klosettskål. NKKatal. 1915—16, s. 48.
-FABRIK.
-HINK. (i sht i fackspr.) jfr -SPANN. SD 1893, nr 40, s. 7. TLev. 1909, nr 42 B, s. 2.
-KÄRL. (i sht i fackspr.) till klosett hörande kärl som utgör behållare för exkrementer. BerSthmKommunalförv. 1869—70, s. 65.
-LOCK, n. (i sht i fackspr.) till klosett hörande lock; särsk. (i sht förr) om till torvmullsklosett hörande lock, så konstruerat att det kan fyllas med torvmull, vilken vid lockets nedläggande faller ned i latrinbehållaren. MosskT 1889, s. 462.
-PAPPER. toalettpapper. SöndN 1882, nr 2, s. 5 (i annons). Östergren (1930).
-SITS. (i fackspr.) sits till klosett l. klosettstol. HufvudkatalSonesson 1920, 5: 228.
-SKÅL. (i fackspr.) (i allm. av porslin tillvärkat) skålformigt underrede till vattenklosett. Palmberg Hels. 91 (1889). HufvudkatalSonesson 1920, 5: 224.
-SPANN, r. (i sht i fackspr.) flyttbar klosett bestående av en med sits försedd spann; jfr -HINK. BoupptVäxjö 1900. HufvudkatalSonesson 1920, s. XV. —
-SPOLCISTERN~002. (i fackspr.) cistern för spolvatten till en (l. flera) vattenklosett(er). HufvudkatalSonesson 1920, s. VIII. —
-STOL. (i fackspr.) till torvmullsklosett hörande, med sits försedd ställning som utgör l. rymmer latrinbehållare. TT 1884, s. 25. 3NF 11: 873 (1929).
-TRATT. (i fackspr.) i järnvägsvagn l. på fartyg: avloppstratt (av porslin) med avloppsrör (av zink) för avledande av exkrementer o. urin. SJ 3: 147 (1906).

 

Spalt K 1339 band 14, 1936

Webbansvarig