Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLOMETER klωme4ter, r. l. m.; best. -n; pl. = (i vissa fall äv. att hänföra till sg. klomet, Sandberg GHusH 57 (1897: klometerna, pl. best.) osv.) l. -trar (Ridderstad Samv. 3: 570 (1851: klometrarne, pl. best.), Östergren (1930; jämte pl. =)); l. KLOMET klωme4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er (i vissa fall äv. att hänföra till sg. klometer; jfr ovan).
Ordformer
(klomet 1920. klometer, sg. 19121930, pl. 1897 (: klometerna, best.) osv. klometrar, pl. 18511930)
Etymologi
[jfr sv. dial. klometrar, klometar, pl.; av oklart urspr.]
(starkt vard., ofta skämts.) finger; äv. med inbegrepp av den övriga delen av handen: ”tass”, ”labb”; nästan bl. i pl., oftast pl. best. Ridderstad Samv. 3: 570 (1851). Sundblad GBruk 25 (1881). Bort med klometerna din borstiga, tjocka gris! Sandberg GHusH 57 (1897; anfört ss. yttrat av ett fruntimmer till en polis). Se på händerna hans — åhja, håll fram klometerna, du. Berg Germ. 121 (1916). Jag tror du darrar på klometerna, bracka! Selander C15Dag. 92 (1927; anfört ss. yttrat på 1860-t.).

 

Spalt K 1333 band 14, 1936

Webbansvarig