Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLIPPING klip32, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(klip- 1595 (: Klipingzstöffler)1673 (: Klipingz Qwinfolk Hanskar). klipp- 1546 (: klippingz handtskeer) osv. klypp- 1673 (: Klÿppings skinn) 1755 (: klyppings-skin))
Etymologi
[fsv. klippinger, motsv. d. klipping, isl. klippingr, klippt fårskinn; eg. vbalsbst. till KLIPPA, v.]
(i sht förr) på särskilt sätt (med användande av sälg- l. pilbark) logarvat får- (äv. get)skinn (med köttsidan utåt). Till Erich Håkensson .. att han lather honom (dvs. en mästersven) medt sig haffve en oxehud, en koohudh och två clippinger till Kon:ge Ma:ttz behoff. G1R 25: 176 (1555). 1. bänke dyna af Kliping. BoupptSthm 1671, s. 1068. Skånska Klippingen är begärlig öfver hela Europa. VetAH 1792, s. 52. Med barken af vide och sälg garfvar man klipping till handskar o. d. Åkerman KemTechn. 2: 510 (1832). VaruhbTulltaxa 1: 209 (1931). — jfr GUMMER-, HAND-KLIPPING. — särsk. [jfr släppa till skinnet] (i Finl.) bildl., i uttr. sätta (förr släppa) klippingen till, sätta livet till. Tranan måste släppa klippingen till. UrFinlH V (1760). Den poetiska örnen är ganska seglifvad, dock sätter han genast klippingen till, så snart han träffas i vingen. Runeberg 6: 147 (1832). Topelius Vint. II. 1: 361 (1856, 1881). jfr Bergroth FinlSv. 275 (1917).
Ssgr (i sht förr): A (föga br.): KLIPPING-SKINN, se B.
B: KLIPPINGS-HANDSKE. Skråordn. 319 (1546). OrdnLilleTull. 1666, s. H 2 a. Malmö Klippings-handskar äro begärliga öfver hela Riket, för deras mjukhet och egna lukt. Linné Sk. 202 (1751). MagKonst 1827, s. 72. Klippingshandskar kommo ur bruk under 1800-talets senare del. 3NF 9: 480 (1928).
-LAV. (†) laven Peltigera canina var. spuria Ach. Acharius Lich. 160 (1798).
-SKINN. (klipping- 16661862. klippings- 1647 osv.) klipping. Chronander Surge C 8 a (1647). (I Malmö) och i andra Skånska städer beredes .. det såkallade Klippingskinnet, som är ett mjukt skinn af unga killingar och lamm, och hvaraf göras hvarjehanda saker, men i synnerhet handskar. Stiernstolpe Arndt 4: 153 (1808). Västerb. 1927, s. 225 (i fråga om förh. vid 1800-talets början).
-STÖVEL. Ett par Klipingzstöffler. SthmTb. 1595, s. 218 a.

 

Spalt K 1265 band 14, 1936

Webbansvarig