Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLIPPER klip4er, sbst.3, r. l. m.; best. -n; pl. klipprar; äv. (numera nästan bl. i ssgn -STÄV) KLIPPERT klip4ert, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(klipper 1833 osv. klippert 18561929 (: klippertstäv))
Etymologi
[jfr dan. o. t. klipper; av eng. clipper, till clip (se KLIPPA, v.) i bet.: röra sig (springa osv.) snabbt. Formen klippert beror på analogi från SKONERT, KAMFERT, KOFFERT m. fl.]
(förr) sjöt. (i allm. fullriggat) snabbseglande handelsfartyg med en skrovlängd fem till sex gånger så stor som bredden, en mycket fyllig största tvärskeppssektion, skarpa för- o. akterskepp samt utfallande bogar o. förstäv; ännu stundom i utvidgad anv. för att framhålla en båt ss. snabbseglande. En lång och svår skonert, af det slaget, som i Vestindien kallas ”Klipper”. Gosselman SNAmer. 2: 34 (1833). Klippern skall genom en betydlig längd åstadkomma ökadt utrymme och genom minsta möjliga bredd stor hastighet. UB 7: 555 (1875). Hägg Segel 54 (1935).
Ssgr (sjöt.): KLIPPER-FARTYG~20 l. ~02. (förr) klipper. NF 10: 675 (1886). NoK 13: 106 (1922).
-SKEPP. (förr) klipper. KrigVAH 1858, s. 67. I slutet av 1850-talet tog England ledningen beträffande byggandet av klipperskepp. Hägg Segel 58 (1935).
-STÄV. (klipper- 1914 osv. klippert- 19111929) skarp, utfallande stäv. Ramberg Svarta 231 (1911). På 1880-talet blef det på modet att förse yachterna med klipperstäf. 2NF 24: 1461 (1916). Siwertz ResK 164 (1929).
-TYP. Omkring 1850 nådde den amerikanska klippertypen sin fulla utveckling. Hornborg Segelsjöf. 402 (1923).

 

Spalt K 1264 band 14, 1936

Webbansvarig