Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLIPP klip4, sbst.2, n., i bet. 4 äv. (o. oftast) r. l. m.; best. -et, ss. r. l. m. -en; pl. =, ss. r. l. m. -ar.
vbalsbst. till KLIPPA, v.
1) motsv. KLIPPA, v. 1: klippande; särsk. om vart särskilt ingrepp som göres med sax i ngt; ofta konkret om därigm åstadkommet insnitt l. hak o. d. Trådrätt klipp. Här är ett klipp i tyget. Weste FörslSAOB (1823). Saxen matas af arbetaren, hvilken framskjuter bleckremsan ett mot spikens tjocklek svarande stycke, för hvarje klipp. Almroth Karmarsch 541 (1839). (Skomakaren) gjorde sina mystiska klipp i papperet (dvs. i pappersremsan som användes, då han tog mått till skodon). Engelke Småstad 91 (1906). Renarna märkas med klipp i öronen. Ymer 1915, s. 204. jfr (mera tillf.): (Den bearbetade malmen tonar i) stålpennors rassel, spisars kok, saxars klipp. Didring Malm 2: 8 (1915). — särsk.
a) motsv. KLIPPA, v. 1 a.
α) tekn. i uttr. smida på klipp. Det sättet för spik, att smida på klipp, eller att spiken afhugges på städet med sista hammarslaget. JernkA 1819, s. 70.
β) (vard.) konkret, med kollektiv bet.: små tygbitar åstadkomna gm sönderklippning av klädespersedlar o. d. 1 bolstervar inneh(ållande) klipp. BoupptVäxjö 1897.
b) motsv. KLIPPA, v. 1 c, om handlingen att klippa bort l. klippa ut ngt, bortklippning. Genom ”klipp” af sådana filmdelar, hvilkas förevisning förbjudes .., bli vissa filmer tillåtna. 2NF 26: 1038 (1917). — särsk. motsv. KLIPPA, v. 1 c γ, konkret: tidningsurklipp o. d. Fröding Brev 217 (1894). Klipp ur kungörelser, tidningar o. dyl. Fatab. 1931, s. 263.
c) motsv. KLIPPA, v. 1 e, konkret: utklippt figur. Dahlgren Släktprof. 2: 240 (cit. fr. c. 1835). En .. utställning .. af öfver 100,000 klipp och teckningar, utförda af gossar och flickor i Chikagos offentliga skolor. GHT 1897, nr 71 B, s. 3. Wester Reymont Bönd. 2: 133 (1924). — särsk. motsv. KLIPPA, v. 1 e γ, konkret: silhuett. I sin portfölj hade han liggande en karrikatyr, som han .. gjort af församlingens klockare, och den visste han var hundra gånger bättre än alla dagens klipp. Wahlenberg SkymtAns. 167 (1902).
d) motsv. KLIPPA, v. 1 f. SD(L) 1902, nr 510, s. 2. (Järnvägs-)biljetterna .. göras .. genom klipp med biljettången odugliga till förnyadt användande. 2NF 3: 385 (1904).
2) skogsv. ett slags stapel l. kors av kol- l. massaved som för torkning upplagts till en bestämd höjd (vanl. en meter, förr två alnar) med ändarna i kors över varandra, res. UB 3: 422 (1873). HbSkogstekn. 626 (1922). 150 klipp långved. UNT 1929, nr 10395, s. 2.
3) motsv. KLIPPA, v. 3. En på rof lurande alligator gjorde ett klipp med sina väldiga käkar, drog mannen i vattnet och stack i väg. TIdr. 1882, s. 106. — särsk. motsv. KLIPPA, v. 3 a: (hastig) blinkning. Där fanns icke .. ett klipp med ögonlocken, som förrådde ett dubbelt spel. Strindberg NSvÖ 2: 18 (1906).
4) fyrväs. till KLIPPA, v. 4: klippsken. TT 1883, s. 168. Man skiljer .. emellan fyrar med stadigt sken, stadigt sken med blänk, stadigt med klipp, tindrande blänkar o. s. v. AtlFinl. 26: 5 (1899). Hägg PraktNav. 86 (1908). BygdFolk 1: 292 (1927).
Ssgr (vanl. till 1 b slutet; jfr KLIPPA, v. ssgr): KLIPP-ARKIV. arkiv innehållande urklipp ur tidningar o. d. SvD(A) 1917, nr 30 A, s. 10. Svenska Dagbladets klipparkiv. Därs. 1921, nr 297, s. 3.
-BOK, sbst.1 (sbst.2 se sp. 1260); pl. -böcker. bok med tidningsurklipp o. d. SvD(L) 1908, nr 195, s. 2. SvD(A) 1928, nr 85, s. 9.
-BYRÅ~02 l. ~20. avdelning av tidningsredaktion o. d. som samlar o. förvarar tidningsurklipp o. d. TSvSkolfilm 1926, s. 648. DN(A) 1931, nr 330, s. 8.
-SAMLING. konkret. SvD(A) 1924, nr 10, s. 5.
(2) -VED. (mindre br.) kolved upplagd i klipp. SkogsvT 1912, s. 352.

 

Spalt K 1242 band 14, 1936

Webbansvarig