Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLIMATISERA klim1atise4ra l. kli1-, äv. klimat1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (Atterbom VittH 129 (1845)).
Etymologi
[jfr d. klimatisere, ä. eng. climatize, acklimatisera; avledn. av KLIMAT]
(numera knappast br.) acklimatisera; äv. bildl. SvLittFT 1836, sp. 202 (bildl.). Qvitten, Sydonia Vulgaris .. har .. blifvit klimatiserad, så att den växer och bär frukt .. i Skåne. AHB 92: 37 (1876). Nilsson SvRom. 210 (1916; bildl.).

 

Spalt K 1217 band 14, 1936

Webbansvarig