Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLICK klik4, sbst.3, n.; best. -et; pl. (föga br.) = (IdrBibl. 1: 87 (1918), Östergren (1930; angivet ss. sällsynt form)).
vbalsbst. till KLICKA, v.1
1) motsv. KLICKA, v.1 1: klickande. På alla håll .. skall ni höra slutstyckens klick. FinT 1926, s. 24. Östergren (1930).
2) (knappast br.) motsv. KLICKA, v.1 4: mankemang. På grund av påvisbara klick i hälsotillståndet. IdrBibl. 1: 87 (1918).

 

Spalt K 1208 band 14, 1936

Webbansvarig