Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLASSIFIKATORISK klas1ifik1atω4risk, adj.
Etymologi
[jfr t. klassifikatorisch, ävensom eng. classificatory; jfr KLASSIFICERA o. KLASSIFIKATION]
(i sht i fackspr.) adj. till KLASSIFIKATION 4: som grundar sig på l. kännetecknas av klassifikation. Inpassa en föreställning som led i ett klassifikatoriskt system, i en orsakskedja (osv.). Larsson Kunsk. 50 (1909). Nilsson PrimKult. 132 (1923).

 

Spalt K 1156 band 14, 1936

Webbansvarig