Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLASSICISTISK klas1isis4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. klassizistisch, eng. classicistic; till KLASSICISM, KLASSICIST]
som präglas av l. tillhör l. sammanhänger med klassicism(en).
a) litt.-hist. o. konsthist. motsv. KLASSICISM 1. Den klassicistiska stilen i ytterarkitekturen. Hahr ArkitH 457 (1902). Den klassicistiska satiren alltifrån Boileau. Sylwan Kellgren 39 (1912). Den förste klassicistiske kritiker, som allmännare studeras, är Père Rapin. Bergh LittKrit. 78 (1916). Stiernstedt Mitt 1: 70 (1928).
b) mus. motsv. KLASSICISM 2. Jeanson (o. Rabe) 2: 176 (1931).

 

Spalt K 1153 band 14, 1936

Webbansvarig