Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLASSA klas3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. klasse; efter eng. class, klassificera (fartyg m. m.), till class (se KLASS)]
sjöt. motsv. KLASS 6 f slutet: (hos klassificeringssällskap) inregistrera (fartyg) i viss klass; särsk. ss. vbalsbst. -ning konkretare, om den besiktning (av visst fartyg) som med vissa års mellanrum är erforderlig för ett fartygs kvarstående i viss klass l. överflyttning till annan klass. TT 1898, Allm. s. 104. Lloyd’s Register klassade under år 1913 inalles 694 nya fartyg. SvD(B) 1914, nr 55, s. 10. SvD(A) 1920, nr 129 A, s. 1. SvUppslB (1933).

 

Spalt K 1152 band 14, 1936

Webbansvarig