Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLAPPEDUNSGRÄS, n.
Etymologi
[ordets första led är möjl. KLAPP, sbst.2, i (en dock icke uppvisad) bet. ”kavle” l. dyl.; jfr KAVEL i KAVELDUN; växten har av Rudbeck ansetts likna släktet Typha Lin. o. kallas av honom ”gramen typhoides”]
(†) om vissa arter av växtsläktet Phleum Lin., kampe. Rudbeck CampElys. 1: 28, 29, 30, 31 (1702).

 

Spalt K 1096 band 14, 1936

Webbansvarig