Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KIK- ɟi3k~, förr äv. KIKER-.
Ordformer
(cicer- 1578 (: Cicer ärter). kik- 1579 (: Kikärt) osv. kiker- 1538 (: kikerärter)1749 (: kiker-ärter). kyk- 1671 (: Kykärter). kyker- 1698 (: Kykerärt))
Etymologi
[jfr d. kiker, t. kicher, ävensom ä. eng. chich (eng. chickpea), fr. chiche; ytterst av lat. cicer (se KICKER)]
i ssgr, i namn på vissa ärtväxter.
Ssgr (bot.): KIK-PLATTÄRT~02. ärtväxten Lathyrus cicera Lin.; jfr -ÄRT 2. LB 2: 389 (1900).
-VEDEL. av landtbruksstyrelsen föreslaget namn på växten Astragalus cicer Lin., blåskloärt. NormFört. 23 (1894). PrisförtBergTrädg. 1899, s. 11.
-ÄRT.
1) [jfr d. kikerært, t. kichererbse] frö (ärta) av ärtväxten Cicer arietinum Lin.; äv. om själva växten; kaffeärt; jfr FONTANELL-ÄRT 2. VarRerV 42 (1538). Linné Diet. 2: 183 (c. 1750). 3NF 4: 1069 (1925). jfr GUMSE-KIKÄRT.
2) (föga br.) ärtväxt av släktet Lathyrus Lin., vial; förr äv. i uttr. lilla kikärt; jfr -PLATTÄRT. Bromelius Chl. 19 (1694). Lilja SkånFl. 543 (1870).
Ssg (till -ÄRT 1): kikärte-halm. (†) ärtväxten Cicer arietinum Lin. HushBibl. 1757, s. 126.

 

Spalt K 918 band 14, 1935

Webbansvarig